Officiele brief opmaak nederlands


29.05.2021 Auteur: Amadou

Van belang bij een zakelijke brief is dat je allerlei gegevens precies noteert. Plaats, datum.

Opbouw zakelijke brief Nederlands examen De standaard opmaak van een zakelijke brief ziet er als volgt uit:   1. Eigen Adres Links bovenaan in de brief. Betreft: cursus Nederlandse taal Aanhef Bij de aanhef gebruik je geen initialen of de tweede achternaam van de vrouw. Den Haag: Sdu Uitgevers. In dat geval ziet het er als volgt uit:.

Hier vermeldt u in welke plaats de brief verstuurd wordt de plaats officiele brief opmaak nederlands de afzender en op welke datum de brief verstuurd wordt.

NAW gegevens ontvanger. Alle rechten voorbehouden. Het kan ook zijn dat u reageert op een reeds eerder verzonden brief, of op een advertentie.

Volg de Taalunie op Twitter. Plaats, datum Bijvoorbeeld: Rotterdam, OF Rotterdam, 1 januari De plaats begin je altijd met een hoofdletter.

Voorbeeld zakelijke brief Nederlands examen

Bezoekers pagina:. De bedrijfsnaam hoef je hier niet te zetten. Dit wordt meestal pas in een conflict situatie gebruikt, of wanneer er een duidelijke en redelijke tijdsdruk is.

Zakelijke brief Nederlands examen Zakelijke brief Nederlands examen, hoe schrijf je een zakelijke brief, wat is de opbouw?

Bijvoorbeeld: Naar aanleiding van uw advertentie in de krant verzoek ik u een offerte te maken voor omschrijving.

Heb je wat aan dit blog gehad. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Heb regels gekopieerd, Mevrouw J. Datum Je officiele brief opmaak nederlands eerst de plaatsnaam gevolgd door een komma en spatie, officiele brief opmaak nederlands. Uitsluitend als er al voorletter staat hoofdletter is het voorvoegsel de, afkomstig uit tijdschrift Onze Taal een uitstekende bron als u nog eens over taalkwesties wil schrijven.

Hierbij is het van belang dat je aantal formaliteiten bij de opmaak in acht neemt. Kijk ter vergelijking toyota auris automaat private lease eens hoe het er uitziet als ik na elke zin een enter geef.

Een zakelijke brief schrijven

In dat geval kan er al sprake zijn van een kenmerk of van een referentienummer en kunt u deze informatie hier vermelden. Voorbeelden zijn:. Een voorbeeld van de betreft regel is als volgt:.

Bij het afsluiten wil je bijvoorbeeld duidelijk maken dat indien gewenst de geadresseerde contact met je kan opnemen? Die worden tegenwoordig als verouderd beschouwd. Wil je modern overkomen. Taalunieversum Taaladvies. Dit moet zijn Geachte mevrouw De Vries.

Voorbeeld zakelijke brief opmaak

Daaronder staat de datum, eventueel voorafgegaan door de plaatsnaam Den Haag, 14 juli Hier advies bij het opste…. Heb regels gekopieerd, afkomstig uit tijdschrift Onze Taal een uitstekende bron als u nog eens over taalkwesties wil schrijven.

Betreft Na betreft volgt een dubbele punt en begin je altijd met een kleine letter. In dat geval staan de NAW gegevens al op het briefpapier vermeldt en kunt u dit onderdeel overslaan, officiele brief opmaak nederlands. Het kan ook zijn dat u reageert op medeleven betuigen gedichten reeds eerder verzonden brief, of op een officiele brief opmaak nederlands.

Wilt u toch de formele titulatuur gebruiken, zorg er dan voor dat u de juiste aanhef gebruikt. Schrijf relatief korte maar duidelijke zinnen. Gerelateerde artikelen Aanhef en afsluiting van een Engelse brief Hoe moet je een Engelse brief afsluiten en wat is een geschikte aanhef.

Hoogachtend is formeel. Blijf bij de essentie van uw brief en zorg ervoor dat u helder en overzichtelijk weergeeft waarvoor uw de brief schrijft.

Opbouw zakelijke brief Nederlands examen

Die laatste aanhef is alleen geschikt als niet te achterhalen is wie de brief zal lezen. Zakelijke brieven en e-mails bestaan grotendeels uit dezelfde basiselementen: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens.

In de volgende alinea's schrijf je over wat je hebt aangekondigd in de eerste alinea. Welke informatie u hier vermeldt hangt af van de ontvanger en de informatie die u beschikbaar hebt.

Engelse zakelijke brief: voorbeeld en advies Een zakelijke brief in het Engels schrijven! Ik verzoek u mij een bevestiging te sturen van mijn opzegging met een datum tot wanneer de polis loopt, officiele brief opmaak nederlands. Het is aan te raden om een aantal praktische regels in aanmerking te nemen!


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@jurdan.pl
Adverteren op de portal jurdan.pl